Dopet

Vi önskar den lilla människan allt det goda i livet

Har du tänkt på att det föds ett barn varje sekund? Ett nytt litet liv med framtiden framför sig. En liten skatt öppnar ögonen för första gången och blickar ut. Sårbar, men förväntansfull. Välkommen hem, säger vi. Församlingen är en gemenskap som ger trygghet och stöd när livet är som bäst, men också de dagar när solen går i moln.

Dopet är en fest för både familjen och församlingen. Barnet som döps behöver konfirmerade faddrar som är medlemmar i den evangelisk lutherska kyrkan.

Tag kontakt med pastorsexpeditionen för att boka förrättningssamtal och utrymme (kyrka, församlingshem).

I församlingshemmet och i Lappviks kyrka kan även dopkaffet bokas ( närmare uppgifter för hyra av lokal under Hangö kyrkliga samfällighet).

YouTube-video

Tag kontakt

församlingssekreterare
Kommunikationstjänster
Parkgatan 7
10900 Hangö