Konstgruppen för dig som går i lågstadiet

 

Vi träffas 10 måndagar kl. 18.00-19.15 med start 18.9. 

Anmäl dig till gruppen till Åsa, asa.sundstrom@evl.fi

Tag kontakt

barnledare
Hangö svenska församling
040 645 6588 (pastorskansli)