Vaktmästare och fastigheter


Robert Holmström

Fastighetsskötare
Hangö kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Parkgatan 7
10900 Hangö

Marika Lindström

Hangö kyrkas vaktmästare
Hangö kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Parkgatan 7
10900 Hangö