Det är gemensamma kyrkofullmäktige om väjer det gemensamma kyrkorådet

Församlingsval hölls hösten 2022 och vid det första mötet fullmäktige höll den 18.1.2023 valdes ett gemensamt kyrkoråd för åren 2023-2024. Ordförandeskapet växlar efter två år mellan svenska och finska församlingen. För åren 2023-2024 är det svenska församlingens kyrkoherde Monica Cleve som är odförande.

Gemensamma kyrkorådet 2023-2024

Ordinarie medlemmar Suppleanter
Monica Cleve, ordförande ordförande har ingen suppleant
Aila Pääkkö, viceordförande Mari Hedback
Kim Fagerlund Gunnel M. Helander
Britta Idman Karin Ingberg-Wiberg
Johannes Laxell Klaus Hansen
Eero Koli Kai Pajunen
Lille-Mor Remes Riitta Tamminen-Tallgren
Jukka Väisänen Juha Tarkka