Gemensamma kyrkorådet 2021-2022

Högsta verkställande organ är gemensamma kyrkorådet vars medlemmar väljs av gemensamma kyrkofullmäktige

Ordinarie medlemmar personliga suppleanter
Johannes Tikka, ordförande  
Britta Idman, viceordförande   Karin Ingberg-Wiberg
Klaus Hansen Lars Ekebom
Gunnel M Helander Birgitta Holmberg
Johannes Laxell Kurt Böckerman
Esko Kari Aila Pääkkö
Terttu Manni Outi Granroth
Eeva-Kaarina Rantala