Prisuppgifter för begravning

Avgifter inom begravningsväsendet from 4.5.2018    Hangöbo    Skriven annanstans
 
Ny gravplats  
300 
800
Ny gravplats på Lappvik begravningsplats  
150
400
"Gammal" gravplats (som återgått till samfälligheten)
150 
600
Barngrav
100 
300
Ny urnegravplats 0
100
Gravplats i minneslund 00
Grävning av kistgrav
400 
500
Grävning av urnegrav
25 
50
Askan i minneslund 00
Stenarbete/timme (kantsten,minnessten)
50 
50

 

  • Priset på namnplakett i minneslunden på Nya, Gamla och Lappvik begravningsplats följer leverantörens pris vilket för närvarande är 35€.
  • Samtliga gravplatsavgifter är 0 € för frontveteraner mantalsskrivna i Hangö.
  • Samfälligheten subventionerar eventuell kremeringsavgift i Karis krematorium med 50% för medlemmar av Hangö församlingar