Prisuppgifter för begravning

     
Avgifter inom begravningsväsendet from 1.1.2022 Hangöbo Skriven annanstans
 
Ny gravplats 300 800
     
Ny gravplats på Lappvik begravningsplats 150 400
     
"Gammal" gravplats (som återgått till samfälligheten) 150 600
     
Barngrav 100 300
     
Ny urnegravplats 0 100
     
Gravplats i minneslund 0 0
     
Grävning av kistgrav 400 500
     
Grävning av urnegrav 25 50
     
Askan i minneslund 0 0
     
Stenarbete/timme (kantsten, minnessten) 50 50

 

Priset på namnplakett i minneslunden på Nya, Gamla och Lappvik begravningsplats följer leverantörens pris vilket för närvarande är 42€.

Samtliga gravplatsavgifter är 0 € för frontveteraner mantalsskrivna i Hangö.

Samfälligheten subventionerar eventuell kremeringsavgift i Karis krematorium med 50% för medlemmar av Hangö församlingar,