Skriftskolan har börjat! 

Hann du inte med? Ta kontakt med Maami. 

SKRIFTSKOLOR ATT VÄLJA MELLAN                                                                                                              

Alternativ 1) DAGSSKRIFTSKOLA I KRYPTAN (Bangatan 27)  6 - 11 juni Konfirmation söndag 12.6 kl. 12.00 i Hangö kyrka.                                                                     

Alternativ 2) LÄGERSKRIFTSKOLA PÅ RAMSDAL I LAPPVIK  8 - 13 augusti Konfirmaton söndag 14.8 kl.12.00 i Hangö kyrka.       

 

Förutom läger träffas båda grupperna:                                                                                                                                                              

5.12 kl.12  skribastart i kyrkan. Högmässa (gudstjänst) efteråt info om skriftskolans innehåll. Föräldrar inbjudna.

26.1 kl.16-18 ”Lära känna din församling” träff i Kryptan.

5-6.3 Skribaveckoslut i Hangö. Lördag kl. 10 -16 (lära känna varandra, nattvard? högmässa? Planera högmässan för söndagen). Söndag kl. 11-15 (kl.12.00 Högmässa -Föräldrarna är inbjudna Efteråt föräldrasamling.)

27.4 kl. 17-19 Besök i begravningskapellet och gravgården.

Dessutom (Som konfirmand väljer du själv när du går på):

- 1 BESÖK PÅ CAFE 27 i Kryptan. 

- 4 KYRKBESÖK (som kan vara gudstjänst, konsert, dop, vigsel, begravning) i egen takt under   tiden december-maj.

 

Tillsammans blir det 10 underteckningar i ”Min skribastory” - häftet.

Häftet lämnas in (ifylld med 10 besök) till pastorskansliet senast den 31.5.

”Min skribastory” -häftet får du på första träffen 5.12.

 

TILL FAMILJEN Vi har nu ett gemensamt intresse när din tonåring skall gå i skriftskola. Det är en spännande tid i ett nytt sammanhang. Välkommen också du som förälder att delta i gudstjänster! När vi diskuterar livsfrågor i relation till kristen tro utgår varje människa från sin bakgrund. Skriftskolan är hela familjens angelägenhet!                                                                                                                            

PRIS Avgiften för lägerskriftskolan är 150€. Ingen avgift för dagsskriftskolan. Avgiften faktureras före lägret. (Priset på mat och logi är subventionerat). Undervisningen och läromedlen är avgiftsfritt. Vårnadshavare som har svårt att betala avgiften, kan ansöka om befrielse från avgift på sociala grunder. Man sänder en fritt formulerad ansökan till Marlen ”Maami” Talus.                    

 

                                         

Skriftskola

Skriftskolåldern är en viktig tid i en ung människas liv, ett skede mellan barndom och vuxen ålder. Skriftskolan och konfirmationen ger möjligheter att fundera över livet och att stanna upp och tänka efter var man befinner sig.

I Hangö inleds skriftskolorna på hösten och konfirmationen sker under följande år, vanligtvis fyller konfirmanden 15 år samma år som man blir konfirmerad.

 

Tag kontakt

T.f. ungdomsarbetsledare
Hangö svenska församling