Skriftskola

Skriftskolåldern är en viktig tid i en ung människas liv, ett skede mellan barndom och vuxen ålder. Skriftskolan och konfirmationen ger möjligheter att fundera över livet och att stanna upp och tänka efter var man befinner sig i livet.

Skriba 2023-2024

Välkommen du som är född 2009 eller tidigare att anmäla dig till skriban!                                                                                                            

Alla medlemmar i Hangö svenska församling har plats i skriftskolan. Hör man till en annan församling men bor i Hangö har man möjlighet att få plats, ifall det finns rum. 

SKRIFTSKOLOR ATT VÄLJA

Alternativ 1)  DAGSSKRIFTSKOLA I KRYPTAN (Bangatan 27)  24 - 29 juni. Konfirmation söndag 30.6 kl. 12.00 i Hangö kyrka.

Alternativ 2)  LÄGERSKRIFTSKOLA PÅ RAMSDAL I LAPPVIK  5 - 10 augusti. Konfirmaton söndag 11.8 kl.12.00 i Hangö kyrka.      

Båda lägren har träffar under året. Skribastart 10.12 kl. 12.00 i Hangö kyrka. (Se alla datum längre ner på sidan) Om behov finns för enskild skriftskola eller smågruppsskriftskola, tag kontakt med Marlen Talus. 

PRIS                                                                                                                                                                                                                              Avgiften för lägerskriftskolan är 120€. Ingen avgift för dagsskriftskolan.                                                                                                                      Avgiften faktureras före lägret. (Priset på mat och logi är subventionerat). Undervisningen och läromedlen är avgiftsfritt. Vårdnadshavare som har svårt att betala avgiften, kan ansöka om befrielse från avgift på sociala grunder. Man sänder en fritt formulerad ansökan till kyrkoherde Monica Cleve.                                                             

ANMÄL DIG genom (printa ut) att fylla i Anmälningsblanketten och lämna in den till Pastorskansliet (Parkgatan 7) eller ge den till Maami. Sista anmälningsdagen är 19.11


 

Ungdomar som sitter huller om buller i grupper

Alternativ 1)  DAGSSKRIFTSKOLA I KRYPTAN (Bangatan 27)  24 - 29 juni. Konfirmation söndag 30.6 kl. 12.00 i Hangö kyrka.

Alternativ 2)  LÄGERSKRIFTSKOLA PÅ RAMSDAL I LAPPVIK  5 - 10 augusti. Konfirmaton söndag 11.8 kl.12.00 i Hangö kyrka.    

Förutom läger träffas båda grupperna:                              

10.12 kl.12 Skribastart i kyrkan. Högmässa (gudstjänst). Efteråt infotillfälle om skriftskolan. Föräldrar inbjudna.

24.1 kl.16-18 ”Lära känna din församling” träff i Hangö kyrka.

Skribaveckoslut i Hangö

2-3.3 Dagsskriftskolan / 16-17.3 Lägerskriftskolan                                                                                                                   

Lördag kl.10 -16 (lära känna varandra, nattvard? högmässa? Planera högmässan för söndagen)             

Söndag kl.11-15 (kl.12.00 Högmässa -Föräldrarna är inbjudna)

24.4 kl. 17-19 Pilgrimsvandring och besök i begravningskapellet och gravgården.

Dessutom (Som konfirmand väljer du själv när du går på):

- 1-2 BESÖK PÅ CAFE 27 i Kryptan. / Temadag för ungdomar i Kryptan. 

- 3-4 KYRKBESÖK (som kan vara gudstjänst, konsert, dop, vigsel, begravning) i egen takt under   tiden december-maj.

Tillsammans blir det 10 underteckningar i ”Min skribastory” - häftet. Häftet lämnas in (ifylld med 10 besök) till pastorskansliet senast den 31.5.”Min skribastory” -häftet får du på första träffen 10.12.

 

   

Ungdomar som sitter på stolar i en stor ring

TILL FAMILJEN                      

Vi har nu ett gemensamt intresse när din tonåring skall gå i skriftskola. Det är en spännande tid i ett nytt sammanhang. Välkommen också du som förälder att delta i gudstjänster! När vi diskuterar livsfrågor i relation till kristen tro utgår varje människa från sin bakgrund. Skriftskolan är hela familjens angelägenhet! 

 

SAMLING FÖR FÖRÄLDRAR    

Skriftskolstart med gudstjänst och informationstillfälle 10.12 kl.12 i Hangö kyrka.                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Tag kontakt