Skriftskola

Skriftskolåldern är en viktig tid i en ung människas liv, ett skede mellan barndom och vuxen ålder. Skriftskolan och konfirmationen ger möjligheter att fundera över livet och att stanna upp och tänka efter var man befinner sig.

Skriftskolorna för de som födda 2008 eller tidigare är i full gång.                           

Skriba 2022-2023

SKRIFTSKOLOR ATT VÄLJA MELLAN -Vi ordnar ett dagsläger, utan övernattning och en lägerskriftskola, med övernattning. Om behov finns för enskild skriftskola, tag kontakt. 

Alternativ 1)  DAGSSKRIFTSKOLA I KRYPTAN (Bangatan 27)  5 - 10 juni. Konfirmation söndag 11.6.2023 kl. 12.00 i Hangö kyrka.                

Alternativ 2)  LÄGERSKRIFTSKOLA PÅ RAMSDAL I LAPPVIK  24 - 29 juli. Konfirmaton söndag 30.7.2023 kl.12.00 i Hangö kyrka.        

 

Ungdomar som sitter huller om buller i grupper

Förutom läger träffas båda grupperna:                                                                                                                                                               
11.12 kl.12  skribastart i kyrkan. Högmässa (gudstjänst) efteråt info om skriftskolans innehåll. Föräldrar inbjudna.

25.1 kl.16-18 ”Lära känna din församling” träff i Hangö kyrka. 

Skribaveckoslut i Hangö. 18-19.3 Dagsskriftskolan / 25-26.3 Lägerskriftskolan Lördag kl. 10 -16   Söndag kl. 11-15 

26.4 kl. 17-19 Besök i begravningskapellet och gravgården. 
 
Dessutom (Som konfirmand väljer du själv när du går på):
- 1-2 BESÖK PÅ CAFE 27 i Kryptan. / Temadag för ungdomar i Kryptan.  
- 3-4 KYRKBESÖK (som kan vara gudstjänst, konsert, dop, vigsel, begravning) i egen takt under   tiden december-maj. 
  ”Min skribastory” -häftet får du på första träffen 11.12. 
 

Ungdomar som sitter på stolar i en stor ring

DEN HÄR INFON GÄLLER DE SKRIFTSKOLOR SOM STARTADE HÖSTEN 2022

Skriftskola för de som är födda 2009 eller tidigare börjar hösten 2023 (mera info om den kommer i början av hösten)

 

PRIS Avgiften för lägerskriftskolan är 120€. Ingen avgift för dagsskriftskolan. Avgiften faktureras före lägret. (Priset på mat och logi är subventionerat). Undervisningen och läromedlen är avgiftsfritt. Vårnadshavare som har svårt att betala avgiften, kan ansöka om befrielse från avgift på sociala grunder. Man sänder en fritt formulerad ansökan till Marlen ”Maami” Talus.     

ANMÄL DIG genom att fylla i anmälningsblanketten och lämna in den till Pastorskansliet (Parkgatan 7) eller ge den till Maami. Sista anmälningsdagen är 11.11. OM DU INTE HUNNIT ANMÄLA DIG I TID, TA KONTAKT DIREKT MED MAAMI

FÖRDELNING AV PLATSER OCH STARTEN. Vi försöker beakta önskemålen på önskad skriftskola. I början på december får ni infomejl om fördelningen och på vår skriftskolöppning söndag 11.12 kl. 12.00 får ni era ”skribastory” häften, dit ni samlar in era gudstjänstbesök.

SAMLINGAR FÖR FÖRÄLDRAR 11.12 kl 12 Skriftskolstart med gudstjänst och informationstillfälle i Hangö kyrka. Dagsskriftskolan 19.3 / Lägerskriftskolan 26.3 kl.12 gudstjänst som konfirmanderna medverkar i.                                                                                                                             
 

 

 

Tag kontakt