Hangö kyrka

Den ursprungligen i nygotisk stil byggda Hangö kyrka har under sin över hundraåriga historia genomgått stora förändringar. Då kyrkan byggdes 1892 användes rödtegel som fasadmaterial. Teglen tålde inte det hårda havsklimatet i Hangö. Då Sovjetunionens styrkor lämnade Hangö 1941 sprängdes vattentornet som låg bredvid varvid även kyrkobyggnaden skadades svårt.

Trots att man i ett skede övervägde att bygga en helt ny kyrka påbörjades ändå en restaurering som slutfördes på 1950-talet. Den nygotiska stilen övergavs till förmån för en mera funkisinriktad. Den yttre fasaden försågs med en rappad yta som rätt väl har stått emot vädrets makter.

Sakristiaflygeln byggdes på 1970-talet varefter man även lät utföra en större inre restaurering. Två textilarbeten av Oili Mäki anskaffades, varav ett placerades som altartavla. Till kyrkans 100-års jubileum 1992 utfördes en fullständig inre målning av kyrkan då även Thorvaldsens Kristusstaty återställdes till altaret där den ursprungligen stått. År 2004 erhöll altarväggen ett nytt utseende då bla ett nytt rosettfönster öppnades i altarväggen.

Utförligare information om Hangö kyrka finns i historikverket ”Templet står där ljust och vackert på sin höjd”. Verket kan erhållas från kyrkan eller kyrkoherdeämbetet. Medlemmar av Hangö församlingar erhåller verket gratis 1 exemplar/hushåll medan övriga kan köpa det för 10€ exemplaret.