HANGÖ KYRKA KYRKORUMMET

Hangö kyrka

Den ursprungligen i nygotisk stil byggda Hangö kyrka har under sin över hundraåriga historia genomgått stora förändringar. Då kyrkan byggdes 1892 användes rödtegel som fasadmaterial. Teglen tålde inte det hårda havsklimatet i Hangö. Då Sovjetunionens styrkor lämnade Hangö 1941 sprängdes vattentornet som låg bredvid varvid även kyrkobyggnaden skadades svårt.

Trots att man i ett skede övervägde att bygga en helt ny kyrka påbörjades ändå en restaurering som slutfördes på 1950-talet. Den nygotiska stilen övergavs till förmån för en mera funkisinriktad stil. Den yttre fasaden försågs med en rappad yta som rätt väl har stått emot vädrets makter.

Flygeln i sakristian byggdes på 1970-talet varefter man även lät utföra en mera omfattande restaurering av kyrkorummet. Två textilarbeten av Oili Mäki anskaffades, varav den ena placerades som altartavla.

Till kyrkans 100-års jubileum 1992 målades väggarna i kyrkorummet och Thorvaldsens Kristusstaty återställdes till  sin ursprungliga plats vid altaret. År 2004 fick altarväggen ett nytt tilltalande rosettfönster.

Utförligare information om Hangö kyrka finns i historiken ”Templet står där ljust och vackert på sin höjd”. Exemplar av historiken finns att tillgå.