Bibelutdelning åt 5-åringarna

Om du inte kunde vara med på skattjakten i november och hämta din bibel; kom till pastorskansliet på Parkgatan 7 och hämta ditt eget exemplar.

Pastorskansli, tel. 0406456588

FAMILJEUTFÄRD TILL LOMAMÄKI DJURPARK I DEGERBY I INGÅ

Lördagen den 18.5 startar bussen kl. 12 från Bangatan 27

Klicka här så ser du hela programmet

Familjearbetet

Verksamheten för familjerna riktar sig till småbarnsfamiljerna men också äldre syskon är välkomna med. Familjen är viktig oberoende vilken sammansättning den har, alla behövs. Vi värnar om allas välmående och hoppas att vi med vår verksamhet kan vara ett stöd i livet.

Verksamhet under året:
* 5-åringarnas bibelutdelning
* Familjegudstjänster
* Familjekvällar på 27:an
* Teater och andra kulturupplevelser

 

Tag kontakt

barnledare
Hangö svenska församling
040-645 6588 (pastorskansli)
barnledare
Hangö svenska församling
040 645 6588 (pastorskansli)