Familjearbetet

Verksamheten för familjerna riktar sig till småbarnsfamiljerna men också äldre syskon är välkomna med. Familjen är viktig oberoende vilken sammansättning den har, alla behövs. Vi värnar om allas välmående och hoppas att vi med vår verksamhet kan vara ett stöd i livet.

Verksamhet under året:
* 5-åringarnas bibelutdelning
* Familjegudstjänster
* Familjekvällar på 27:an
* Teater och andra kulturupplevelser

 

Tag kontakt

barnledare
Hangö svenska församling
040-645 6588 (pastorskansli)
barnledare
Hangö svenska församling
040 645 6588 (pastorskansli)