Välkommen med och sjunga i barnkör! 

Vi träffas (nästan) varje torsdag kl. 18.00 -19.15 i Hangö kyrka med start 1.9. 

Vi sjunger sånger av alla de slag! Kören leds av Kantor Jan och Ungdomsarbetare Maami.

Anmäl dig genom att skicka e-post till marlen.talus@evl.fi  eller sms 040 - 5410 365
Skriv barnets namn samt vårdnadshavarens namn och telefonnummer.

Det kostar ingenting att delta i kören.

Tecknade barn som sjunger. Noter i övre kant
Kom med och sjung!

Tag kontakt

T.f. kantor
Hangö svenska församling
Parkgatan 7
10900 Hangö