Bästa leverantör 
Observera att endast fakturor ska skickas till den här adressen.  Den ska inte användas för leverans av varor, reklamförsändelser etc.  
Om ni skickar fakturor per e-post, skicka dem till e-postadressen :  kirkonpalvelukeskus@bscs.basware.com.

Data som godkänns som fakturans bilaga ska vara av dataform:  .tiff, .pdf eller .html. Om ni vill använda bilagor som är av andra dataform, vänligen kontakta kundservicen i  Baswares e-fakturering. 


Helst ser vi att ni övergår till e-fakturor. E-faktureringsadressen anges i tabellen nedan.  Vår operatör är Basware, vars kod är BAWCFI22. 

Företag Faktureringsadress E-fakturaadress E-postadress till fakturor
Hangö kyrkliga  samfällighet Kyrkans Servicecentral 
Hangö kyrkliga samfällighet ++2001++ 
PL 378 
00026 Basware
003702008882 kirkonpalvelukeskus@bscs.basware. com


 
Till Hangö kyrkliga samfällighet hör följande församlingar: 

  • Hangö svenska församling 
  • Hangon suomalainen seurakunta 

Om ni har frågor om en faktura ring vårt ekonomikontor tel: 040-645 6592

Om ni önskar ytterligare upplysningar om hur man skicka e-fakturor till församlingen, vänligen kontakta  Baswares leverantöraktivering: supplieractivation@basware.com. 
Tack för samarbetet!