Hangö kyrkliga samfällighets faktureringsadress fr.o.m. 11.10.2021


Hangö kyrkliga samfällighets (FO-nummer 0200888-2) och till den hörande
-Hangö svenska församlings samt
-Hangon suomalainen seurakunta:s 
förmedlare av fakturor är Telia Finland Abp, nätfakturaoperatören är CGI, förmedlarkod 003703575029


Observera att endast fakturor kan skickas, adressen kan inte användas för leverans av varor, 
reklamförsändelser etc, sådant skickas till besöksadressen Parkgatan 7, 10900 Hangö.


E-fakturaoperatör         Nätfakturaadress
CGI                                 003702008882

Förmedlarkod            Adress på pappersfakturor                               E-postadress
 00370357029            Kyrkans servicecentral/ 
                                     Hangö kyrkliga samfällighet                              kkr.pl5018@xbs-salo.com
                                     003702008882
                                     PL 5018
                                     02066 DOCUSCAN

Endast fakturor tas emot till faktureringsadressen för pappersfakturor.
Eventuell annan post, såsom separata bilagor, förmedlas inte vidare. Pappersfakturor som skickats med 
felaktiga, gamla eller bristfälliga faktureringsadresser beaktas inte.
Fakturorna ska alltid skickas som nätfakturor i första hand. Om ni inte har möjlighet att skicka nätfakturor från ert 
faktureringssystem, kan ni använda den avgiftsfria leverantörsportalen.
Leverantörsportalen är en tjänst där fakturor man upprättar och skickar fakturor elektroniskt, om fakturaavsändaren 
inte har ett faktureringssystem. Leverantörsportalen kräver registrering. Om ni vill registrera er som användare av 
portalen kan ni meddela detta genom att fylla i registreringsblanketten på webbplatsen 
https://evl.fi/plus/forvaltning-och-ekonomi/centralforvaltningens-ekonomi/kyrkans-servicecentral.
Logga in i leverantörsportalen på adressen https://www.laskuhotelli.fi/portaali. Vid den första inloggningen 
rekommenderar vi att ni bekantar er med anvisningarna för leverantörsportalen på adressen 
https://www.telia.fi/yrityksille/asiakastuki/muut-tuotteet/telia-talous/telia-talous-kayttoohjeet.
Faktureringsformatet för nätfakturor ska enligt vad som anges i lagen om nätfakturor vara Finvoice 3.0 eller 
TEAPPSXML3.0. Ytterligare information om adressen https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190241
Vi ber er observera att den gällande faktureringsadressen alltid ska synas också på fakturans bild både när 
nätfakturor och pappersfakturor sänds. Om det är fråga om en pappersfaktura och det inte finns någon officiell 
faktureringsadress på bilden av fakturan, är det inte möjligt att behandla fakturan i skanningscentralen.
Mer information: 040-645 65 92.