Stick-café är en öppen grupp med fokus på handarbete och gemenskap.

Både nybörjare och längrehunna vänner av handarbete är hjärtligt välkomna med.

Gruppen träffas varannan tisdag: 21.9, 5.10, 19.10, 2.11, 16.11, 30.11, 14.12  kl 13-15 i Församlingshemmet, Parkgatan 7.

Hjärtligt välkommen med.

 

 

Tag kontakt

T.f. diakoniarbetare
Hangö svenska församling
040-645 6588
Parkgatan 7
10900 Hangö
Diakonisyföreningen