Husmor i församlingshemmet är Annit Tuohimaa. Hon jobar vanligtvis onsdag - söndag (ledig måndagar och tisdagar).

Telefon: 040 831 1655.  E-post: anni.tuohimaa@evl.fi

Om du har bokat församlingshemmet för en förrättning (dop, minnesstund mm.). Vänligen kontakta henne senast en vecka innan tillställningen så att ni kan gå igenom allting angående serveringen.