Vår husmor gick i pension just före jul och den nyvalda husmodern kommer att börja i mitten på januari 2024.

Under mellantiden sköts husmorssysslorna av vikarier. Om du har ärende till husmor ring nummer 040 831 1655 så får du veta vem du skall vända dig till.