Konfirmationsövningen hålls före konfirmationen. Och lite om hur själva konfirmationen går till.

Läs om hur konfirmationen går till

Info om skriban i vår församling hittar du under länken.

Skriftskolan - i Hangö svenska församling 

#skriba

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation