Vigsel

En kyrklig vigsel förrättas av en präst. Vigseln är en offentlig juridisk akt med två vittnen. En kyrklig vigsel förrättas i kyrka, hem eller annan lämplig lokal samt utomhus.

Med en hindersprövning förvissar man sig om att det inte finns lagliga hinder för vigsel. Sådana hinder kan vara nära släktskap, ett äktenskap som är i kraft eller att en person är minderårig. Ett intyg är i kraft i fyra månader.

Innan vigseln förs ett vigselsamtal med förrättande präst om äktenskapet och de praktiska arrangemangen under vigseln samt valet av musik. 

 

 

För att gifta er i kyrkan ska åtminstone en av er vara medlem i evangelisk-lutherska kyrkan och ha gått i skriftskolan. Är bara en av er medlem är kyrklig vigsel också möjlig, ifall den andra tillhör någon annan kristen kyrka i Finland eller utomlands, till exempel den ortodoxa eller katolska kyrkan.

Så gör ett bröllop i kyrkan till

Tag kontakt

församlingssekreterare
Kommunikationstjänster
Parkgatan 7
10900 Hangö