Välkommen med att delta och påverka.

Församlingsvalet 2022 hålls den tredje söndagen i november, dvs 20.11.2022. Förhandsröstningen sker f.o.m tisdag till lördag 8-12.11.2022.

 

Kyrkans största insamling eller folkrörelse Gemensamt Ansvar (GA) 2022 startade 6.2.2022. Mera information i GA-fliken.