Lappvik begravningsplats

Gamla stamvägen 2 , 10820  Lappvik

Lappvik begravningsplats

Gravplatsen invigdes 1923. Den hörde ursprungligen till Tenala församling men övergick till Hangö kyrkliga samfällighet i samband med justeringen av kommungränserna.

Bokningar och information: Pastorskansliet eller ekonomikontoret

Parkering