Lappvik begravningsplats

Lappvik begravningsplats

Gamla stamvägen 2, 10820 Lappvik

Gravplatsen invigdes 1923. Den hörde ursprungligen till Tenala församling men övergick till Hangö kyrkliga samfällighet i samband med justeringen av kommungränserna.

Bokningar och information: Pastorskansliet eller ekonomikontoret

Anläggning av gräsmattor på Hangö nya samt Lappvik begravningsplatser

Gemensamma kyrkorådet beslöt på mötet 29.9.2021 att grusgångarna på Nya begravningsplatsens gamla del, kvarter 1, 2 och 3, samt Lappvik begravningsplats gamla del, kvarter 1, 2 och 3, ersätts med gräsmattor.

Vi beklagar olägenheten.

Läge på kartan

Parkering Parkering