Missionsarbete

Mission

All verksamhet i församlingen grundar sig på Jesu missions befallning om att låta det glada budskapet nå ut över hela världen. Internationellt förverkligar församlingen missionsbefallningen främst genom samarbetet med Finska Missionssällskapet i form av budgetmedel och frivilligt insamlade medel och med förbön för och kontakt med de som arbetar ute på missionsfältet.

Fr.o.m 2020 stöder församlingen följande projekt genom ett avtal med Finska Missionssällskapet:

  1. 1) Utbildning och stöd åt barn och unga som drabbats av konflikten i Syrien. Stödet gäller främst barns skolgång och undervisning samt utbildning för lärare då det gäller att hjälpa barn med traumatiska upplevelser bakom sig.
  2. 2) Stöd till Nepal för att hjälpa daliterna, en folkgrupp som tillhör Nepals lägsta kast, att få ett drägligare liv. Projektet är indelat i olika delområden: bättre utkomstmöjligheter och tillgång till mat, hälsovård, hygien och utbildning samt upplysning och miljöskydd

Församlingen stöder dessutom Svenska lutherska evangelieföreningens mission i Kenya. www.slef.fi