Förbön

Förbön är att bära bördor tillsammans inför Gud. Orden du skriver in i formuläret nedan är redan i sig en bön. Det ifyllda formuläret sänds till församlingens präst. 

 

 

Förbön

I söndagens högmässa ber vi för de böneämnen som kommit till församlingens kännedom med beaktandet av integritet och tystnadsplikt.