Förbön

Förbön är att bära bördor tillsammans inför Gud. Orden du skriver in i formuläret nedan är redan i sig en bön. Det ifyllda formuläret sänds till församlingens präst.