OBS:  INHIBERAD
FAMILJEKVÄLLen  torsdagen den 4.4 är inhiberad


På hösten ordnar vi igen familjekvällar.

 

Tag kontakt

barnledare
Hangö svenska församling
040-645 6588 (pastorskansli)
barnledare
Hangö svenska församling
040 645 6588 (pastorskansli)