Diskussions- och trivselgruppen handlar om liv och leverne.

Gruppen har ofta ett givet tema och/eller en inbjuden gäst.

 

Höstens träffar hålls onsdagar 6.10, 17.11 och 15.12, kl 10-12 i församlingshemmet på Parkgatan 7

och kl 14-16 i Lappviks kyrka.

Hjärtligt välkommen med i en öppen gemenskap. 

 

 

Tag kontakt

T.f. diakoniarbetare
Hangö svenska församling
040-645 6588
Parkgatan 7
10900 Hangö