Diskussions- och trivselgruppen handlar om liv och leverne.

Gruppen har ofta ett givet tema och/eller en inbjuden gäst.

Vi träffas varannan onsdag kl. 13.30-15.30 i Lappviks kyrka.
(8.2, 22.2, 8.3, 22.3, 5.4, 19.4, 3.5,17.5 och 31.5)

Hjärtligt välkommen med i en öppen gemenskap. Kaffeservering.

Kontaktperson är t.f. diakoniarbetare Marita Böckerman tel: 040-532 4797

 

 

Tag kontakt

T.f. diakoniarbetare
Hangö svenska församling
040-645 6588
Parkgatan 7
10900 Hangö