Så hjälper din donation 2022:

Referensnummer för Hangö svenska församling: 305161 och Mobilepay: 58817

 

60%  av insamlingsintäkterna styrs utomlands via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond

20% styrs till Lasten ja nuorten keskus inom det uppsökande ungdomsarbetet vilket innefattar skolsamverkan och nätjour.

20% av intäkterna för Gemensamt Ansvar 2022 blir kvar i den insamlande församlingen, dvs Hangö svenska för att användas för insatser för unga som har det svårt och för diakoniunderstöd.

En rekreationsdag för ungdomar på kartingbanan i Hangö är under planering. 

Insamlingsjippo- Kom och träffa församlingens medarbetare och frivilliga 6.5.2022 som berättar om Gemensamt Ansvar och samlar in medel på stan.