https://www.yhteisvastuu.fi/sv/

Torsdagen den 23.2.2023 kl. 18-20 ordnas en infokväll om Gemensamt Ansvar
i Kryptan på Bangatan 27 (ingång från gårdssidan).

Vill du veta mera om Gemensamt Ansvar och om vad vi i Hangö kan göra för att hjälpa till med insamlingen?
Kaj-Mikael Wredlund, diakon och anställd på Kyrkans Utlandshjälp finns på plats och ger information.
Också flera av församlingens anställda och förtroendevalda medverkar.

Lätt servering, alla är välkomna med

Så hjälper din donation 2022:

Referensnummer för Hangö svenska församling: 305161 och Mobilepay: 58817

 

60%  av insamlingsintäkterna styrs utomlands via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond

20% styrs till Lasten ja nuorten keskus inom det uppsökande ungdomsarbetet vilket innefattar skolsamverkan och nätjour.

20% av intäkterna för Gemensamt Ansvar 2022 blir kvar i den insamlande församlingen, dvs Hangö svenska för att användas för insatser för unga som har det svårt och för diakoniunderstöd.

En rekreationsdag för ungdomar på kartingbanan i Hangö är under planering.