Beslutsfattandet

Det högsta beslutfattandet i församlingarna sker i det gemensamma kyrkofullmäktige som församlingsmedlemmarna valt i allmänna val, dvs. församlingsvalet, vart fjärde år. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjer för församlingarnas ekonomi, kyrkoskatten och byggnadsprojekt mm. Det gemensamma kyrkofullmäktige som består av 11 medlemmar från Hangö svenska församling och 10 medlemmar från Hangon suomalainen seurakunta väljer ett gemensamt kyrkoråd som beslutar om de gemensamma riktlinjerna för församlingarna och besluter om samfällighetens verksamhet och personal.

Du kan påverka församlingens beslut, t.ex. genom att delta i församlingsval och göra initiativ.

I församlingsvalet väljs förtroendevalda

Församlingsval hålls vart fjärde år. I församlingsvalet röstar man om kyrkans och församlingarnas framtid genom att välja förtroendevalda för en fyraårsperiod. I ett församlingsval får en medlem som har fyllt 16 år rösta och den som fyllt 18 år ställa upp som kandidat. 
Hösten 2022 blev det sämjoval i både svenska och finska församlingen i Hangö. År 2026 hålls nästa församlingsval.