Alex Jormanainen är  nu anställd som vikarierande kantor i Hangö svenska församling till utgången av år 2024.

Hans telefon är 040 630 1069 och e-post: alex.jormanainen@evl.fi


 


Jan Hellberg

Kantor (tjänstledig t.o.m. slutet av år 2024)
Parkgatan 7
10900 Hangö