Kansli och ekonomi


Monica Cleve

T.f. kyrkoherde
Hangö svenska församling
Parkgatan 7
10900 Hangö

Susanne Grönroos

Kanslist
Hangö kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster Ekonomi- och administrationstjänster
Parkgatan 7
10900 Hangö

Birgit Isaksson

församlingssekreterare
Hangö svenska församling
Begravningstjänster Centralregister Ekonomi- och administrationstjänster Kommunikationstjänster
Parkgatan 7
10900 Hangö

Ekonomikontoret information

Hangö kyrkliga samfällighet
Parkgatan 7
10900 Hangö

Ekonomikontoret sköter begravningsplatser, fastigheter, urnebisättning och ekonomi,

Pastorskansliet information

Hangö svenska församling
Parkgatan 7
10900 Hangö

Genom att kontakta pastorskansliet kan du bl.a boka kyrkliga förrättningar (dop, vigsel och begravning).


Kenneth Skarpman

ekonomichef
Hangö kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster Samfällighetens ledning
Parkgatan 7
10900 Hangö