Kansli och ekonomi


Monica Cleve

T.f. kyrkoherde
Hangö svenska församling
Parkgatan 7
10900 Hangö

Susanne Grönroos

Kanslist
Hangö kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster Ekonomi- och administrationstjänster
Parkgatan 7
10900 Hangö

Birgit Isaksson

församlingssekreterare
Kommunikationstjänster
Parkgatan 7
10900 Hangö

Kenneth Skarpman

ekonomichef
Hangö kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster Samfällighetens ledning
Parkgatan 7
10900 Hangö