Hyresavgifter from 1.4.2022

KYRKORNA OCH KAPELLEN (per förrättning)

Vigsel 
Medlem i Hangö församling 0 €
Medlem av annan församling 300 €

Kapellhyra för begravningar
Medlem i Hangö församling 0 €
Medlem av annan församling 0 €
Befolkningsregister 400 €
 

FÖRSAMLINGSHEMMET, LAPPVIK KYRKA (tillställning med anknytning till församlingsverksamhet)

Minnesstund, vigsel, välsignelse till äktenskap o.d. (serveringspersonal ingår). Dop är gratis.
(avgifterna baserar sig på var den avlidna / brudparet är skrivna)

Medlem i Hangö församling
max 30 pers. 50 €
över 30 pers. 100€
över 60 pers. 150 €

Medlem av annan församling
max 30 pers. 100 €
över 30 pers. 150 €
över 60 pers. 200 €

Befolkningsregister
max 30 pers. 400 €
över 30 pers. 600 €
över 60 pers. 800 €

Tiden för tillställningen är 3 timmar räknat från förrättningens början. Tilläggstimmar á 100 €.
Då matservering ingår läggs en avgift på 100 € till ovanstående priser. 
 

FÖRSAMLINGSHEMMET, KYRKOR OCH KAPELL (tillställningar som inte är församlingsverksamhet)

Hyra: 600 € för max 3 timmar + 200 € per påbörjad tilläggstimme.

Kyrkoherdarna och församlingsråden kan på ansökan helt eller delvis bevilja befrielse från utrymmeshyra.