Prisuppgifter

 

 

  

KAPELLEN, KYRKORNA (per förrättning)

FörsamlingsmedlemAnnan församlingBefolkningsregistret
Förrättningshyra0 € (nuvarande+tidigare med-
lemmar (dop och vigsel))
50 €200 €
    

FÖRSAMLINGSHEMMET, LAPPVIK KYRKA

   
    

a) tillställning med anknytning till församlings-
verksamhet där servicepersonal ingår

   
    
Minnesstund, dop eller vigsel, färre än 25 personer50 €100 €300 €
Minnesstund, dop eller vigsel, fler än 25 personer75 €200 €500 €

Minnesstund, dop eller vigsel, fler än 50 personer

100 €250 €600 €
Minnesstund, dop eller vigsel, fler än 75 personer125 €300 €800 €

 

   
Ifall matservering ingår:   

Minnesstund, dop eller vigsel, färre än 25 personer

75 €200 €350 €

Minnesstund, dop eller vigsel, fler än 25 personer

100 €300 €550 €

Minnesstund, dop eller vigsel, fler än 50 personer

125 €400 €700 €

Minnesstund, dop eller vigsel, fler än 75 personer

150 €500 €950 €

 

Tiden för tillställningen är 3 timmar räknat från förrättningens början, gäller både mat- och kaffeservering.

Tilläggstimmar á 25 €b) tillställningar som inte är församlingsverksamhet (gäller endast församlingshemmet, Parkgatan 7)

Nedre våningen

Hyra: 400 € för max 3 timmar + 120 € per påbörjad tilläggstimme (servicepersonal ingår).