Kapell i vinterlandskap

 

 

Vill du vara kyrkvärd?

En kyrkvärd är en lekman som är utsedd att hjälpa till vid gudstjänst.

Uppgiften som kyrkvärd innebär ett särskilt ansvar. 

Kyrkvärden välkomnar vid dörren, läser dagens texter, Insamlar kollekt och kan även utforma förbön och assistera vid nattvarden. 

Söker du en meningsfull uppgift i ett gudstjänstsammanhang tag då kontakt med kansliet.

Välkommen att tjäna Herren med glädje.