Kors

Vi har tagit i bruk MobilePay som ett alternativ till kontanter om man önskar ge ett bidrag till kollekten i våra gudstjänster. Detta kan tillämpas endast då man deltar i gudstjänsten. Vårt MobilePay nummer är: 21996. Tack för din gåva.

 

 

Guds lamm

Vill du vara kyrkvärd?

En kyrkvärd är en lekman som är utsedd att hjälpa till vid gudstjänst.

Uppgiften som kyrkvärd innebär ett särskilt ansvar. 

Kyrkvärden välkomnar vid dörren, läser dagens texter, Insamlar kollekt och kan även utforma förbön och assistera vid nattvarden. 

Söker du en meningsfull uppgift i ett gudstjänstsammanhang tag då kontakt med kansliet.

Välkommen att tjäna Herren med glädje.

 

Tag kontakt

Kantor (tjänstledig t.o.m. slutet av år 2024)
Parkgatan 7
10900 Hangö