Vad är metallmässa för något?

Kom med och se och hör metallmusik på orgel och sånger av Nightwish samt möjlighet att fira nattvard och ge kollekt 16.10.22 kl 18 i Hangö kyrka. Tvåspråkigt.. fritt inträde.... saligt brus. Hjärtligt välkommen!

Pami Karvonen-kyrkomusiker och organist/Johanna Rusanen- operasångare och sopran 

Johannes Tikka-Kyrkoherde/ Monica Cleve- tf kyrkoherde/med flera..

Bildresultat för pami karvonen fotoBildresultat för johanna rusanen

 

Vill du vara kyrkvärd?

En kyrkvärd är en lekman som är utsedd att hjälpa till vid gudstjänst.

Uppgiften som kyrkvärd innebär ett särskilt ansvar. 

Kyrkvärden välkomnar vid dörren, läser dagens texter, Insamlar kollekt och kan även utforma förbön och assistera vid nattvarden. 

Söker du en meningsfull uppgift i ett gudstjänstsammanhang tag då kontakt med kansliet.

Välkommen att tjäna Herren med glädje.

 

Tag kontakt

T.f. kyrkoherde
Hangö svenska församling
Parkgatan 7
10900 Hangö
T.f. kantor
Hangö svenska församling
Parkgatan 7
10900 Hangö