Pastorskansliet (kyrkoherdeämbetet)

Kontaktuppgifter:

Telefon: 040-645 6588
e-post se Pastorskansliet
Adress: Parkgatan 7, övre våningen (samma hus som församlingshemmet)
10900 Hangö

Öppethållningstider:

Pastorskansliet är öppet alla vardagar kl. 9-12.
Telefontid också kl. 13-15.30. På fredagar stänger vi kl. 14.


Församlingshemmets dörr är låst (pga att vi sitter i övre våningen).
Ring på dörrklockan så kommer vi och öppnar så att du kan uträtta dina ärenden hos oss.

Ärenden som kan skötas på pastorskansliet:

Du kan boka tid för dop, vigsel och begravning. Samtidigt bokas präst och kantor samt den lokal och övrig personal som behövs för förrättningen.

På pastorskansliet får du också ämbetsbetyg och släktutredningar. Du kan även få upplysningar och råd i många andra ärenden som gäller församlingen och  verksamheten.

Tag gärna kontakt med oss, vi finns till för dig!

Ekonomikontoret

Hangö kyrkliga samfällighet

Kontaktuppgifter:

Telefon: 040-645 6592
e-post se Susanne Grönroos
Adress: Parkgatan 7, övre våningen (samma hus som församlingshemmet)
10900 Hangö

Öppethållningstider:

Ekonomikontoret är öppet alla vardagar kl. 9-12.
Telefontid också kl. 13-15.30. På fredagar stänger vi kl. 14.

Ärenden

Ekonomikontoret sköter bl.a. begravningsplatser, fastigheter, urnebisättning och ekonomi,