Pastorskansliet (kyrkoherdeämbetet)

Kontaktuppgifter:

Telefon: 040-645 6588
e-post se Pastorskansliet
Adress: Parkgatan 7, övre våningen (samma hus som församlingshemmet)
10900 Hangö

Öppethållningstider:

Pastorskansliet är öppet måndag-torsdag kl. 9-12 och 13-15.30, på fredagar stänger vi kl. 14.
Församlingshemmets dörr är låst (pga att vi sitter i övre våningen).
Ring på dörrklockan så kommer vi och öppnar så att du kan uträtta dina ärenden hos oss.

Ärenden som kan skötas på pastorskansliet:

Du kan boka tid för dop, vigsel och begravning. Samtidigt bokas präst och kantor samt den lokal och övrig personal som behövs för förrättningen.

Om det är någonting annat du vill fråga om församlingen och verksamheten, ta gärna kontakt med oss, vi finns till för dig!

Ekonomikontoret

Hangö kyrkliga samfällighet

Kontaktuppgifter:

Telefon: 040-645 6592
e-post se Susanne Grönroos
Adress: Parkgatan 7, övre våningen (samma hus som församlingshemmet)
10900 Hangö

Öppethållningstider:

Ekonomikontoret är öppet må-on kl. 9-15.
 

Ärenden

Ekonomikontoret sköter bl.a. begravningsplatser, fastigheter, urnebisättning, gravärenden och ekonomi.