Jordfästning

 

 

Ett dödsfall tär på de anhörigas krafter. Det kan kännas tungt att ordna en jordfästning. Om arrangemangen känns tunga kan en begravningsbyrå sköta det mesta. Man får också stöd av förrättande präst.

När någon avlidit tar man kontakt med pastorsexpeditionen och bokar tid för jordfästningen. Samtidigt bokas präst och kantor samt utrymme för minnesstund.

Innan jordfästningen samtalar de anhöriga med förrättande präst om de praktiska detaljerna, exempelvis musik-och psalmval.

I gudstjänsten söndagen efter jordfästningen läses namnen upp på alla de som jordfästs under veckan. I kyrkans förbön inneslutes även alla nära och kära. 

Till minnesstunden samlas anhöriga och vänner för att tillsammans komma ihåg personen som dött. Minnesstunden är en privat tillställning som de anhöriga är värdar för. Ofta följer den lokala seder och förstås de önskemål som den avlidna berättat om. Man kan också avstå från att ordna en minnesstund.

Läs om minnesstunden

Tag kontakt

församlingssekreterare
Kommunikationstjänster
Parkgatan 7
10900 Hangö