Jordfästning

 

 

Ett dödsfall tär på de anhörigas krafter. Det kan kännas tungt att ordna en jordfästning. Om arrangemangen känns tunga kan en begravningsbyrå sköta det mesta. Man får också stöd av förrättande präst.

När någon avlidit tar man kontakt med pastorsexpeditionen och bokar tid för jordfästningen. Samtidigt bokas präst och kantor samt utrymme för minnesstund.

Innan jordfästningen samtalar de anhöriga med förrättande präst om de praktiska detaljerna, exempelvis musik-och psalmval.

I gudstjänsten söndagen efter jordfästningen läses namnen upp på alla de som jordfästs under veckan. I kyrkans förbön inneslutes även alla nära och kära. 

Efter jordfästningen brukar man hålla en minnesstund. Man samlas för att minnas den avlida.

Läs om minnesstunden

Tag kontakt

församlingssekreterare
Kommunikationstjänster
Parkgatan 7
10900 Hangö