Välkommen med och sjunga i barnkör! 

För dig barn som går i årskursen 3-6. Just nu övar vi inför julens uppträdanden! Kören övar under leding av Sarah Helander och Maami. 

Körens övningstider:

Måndag 27.11 kl. 17-18.15 i Hangö kyrka.

Tisdag 5.12 kl. 17-18.15 i församlingshemmet  

Tisdag 12.12 kl 17-18.15 i Hangö kyrka

Måndag 18.12 kl. 17-18.15 i Hangö kyrka

Anmäl dig genom att skicka e-post till marlen.talus@evl.fi  eller sms 040 - 5410 365
Skriv barnets namn samt vårdnadshavarens namn och telefonnummer.

Det kostar ingenting att delta i kören.