Barnkören på paus under vårterminen 2024. 

 

Välkommen med och sjung i barnkör! 

För dig som går i årskursen 3-6. 

Anmäl dig genom att skicka e-post till marlen.talus@evl.fi  eller sms 040 - 5410 365
Skriv barnets namn samt vårdnadshavarens namn och telefonnummer.

Det kostar ingenting att delta i kören.