Barnläger på Rövass lägergård i Barösund

Tema: Glad -att vara jag

Datum: 1-3.8.2022 (start kl. 9.00. Hemma igen är vi ca kl. 16.00)

För dig som går på åk 3-6.

Pris: 40 euro. I priset ingår tur-retur resa till Rövass, inkvartering och mat. (I början av juni skickas räkning per post)

Program: Vi funderar på oss själva och blir glada över att just jag är jag! Leker, simmar,  firar andakt, sjunger, skrattar och har roligt.

Anmälningar: tas emot av Birgit på pastorskansliet på telefon 040-6456588 eller epost hango.svenska@evl.fi I anmälan behöver vi veta: Barnets namn, ålder, adress, allergier, namn, telefonnummer till vårnadshavare..Sista anmälningsdagen är 15.6.  

Har du  frågor angående lägret, ring Maami 040-5410365 

Ledare på lägret är barnledaren Åsa Sundström och ungdomsarsbetsledaren Marlen "Maami" Talus samt ungdomar som hjälpledare. 

rött hus och en gång upp till huset
Rövass lägergård

Tag kontakt

T.f. ungdomsarbetsledare
Hangö svenska församling
barnledare
Hangö svenska församling
040 645 6588 (pastorskansli)