bild på husen på Ramsdal. Skog runtomkring
Ramsdal lägergård

Tag kontakt

barnledare
Hangö svenska församling
040 645 6588 (pastorskansli)