bild på husen på Ramsdal. Skog runtomkring
Ramsdal lägergård

 

Sommarlovsklubben 12-16.6. 2023 

Tema; Häng med!

Platsen är dagklubben/klubbrummet/Kryptan på Bangatan 27. 

Pris 30 euro.

Ledare i sommalovsklubben är Lenita, Åsa, Maami och ungdomar som hjälpledare. 

Anmälningar tas emot av Birgit på pastorskansliet, tel 040-6456588 eller epost hango.svenska@evl.fi Sista anmälningsdagen är 12.5. I anmälan behöver vi veta: Barnets namn, ålder, adress, allergier, namn och telefonnummer till vårnadshavare.    

 

Sommarläger för barn i åk 1-3.

Tema för lägret är: Tillsammans!

Plats: Ramsdal i Öby.

Tid: 8-9.8.

Pris: 30 euro (inkluderar skjuts, kost och logi).

Lägret hålls tillsammans med Ekenänsnejdens svenska församling. Mera info fås av Maami, Marlen Talus.

Ledare på lägret är Åsa, Maami och ungdomar som hjälpledare från Hangö.  

Anmälningar tas emot av Birgit på pastorskansliet, tel 040-6456588 eller epost hango.svenska@evl.fi Sista anmälningsdagen är 30.4. I anmälan behöver vi veta: Barnets namn, ålder, adress, allergier, namn och telefonnummer till vårnadshavare.

 

Sommarläger för barn i åk 4-6.

Tema för lägret är: Tillsammans!

Plats: Ramsdal i Öby.

Tid: 9-11.8.

Pris: 40 euro (inkluderar skjuts, kost och logi). Lägret hålls tillsammans med Ekenänsnejdens svenska församling. Mera info fås av Maami, Marlen Talus.  

Ledare på lägret är Åsa, Maami och ungdomar som hjälpledare från Hangö.  

Anmälningar tas emot av Birgit på pastorskansliet, tel 040-6456588 eller epost hango.svenska@evl.fi Sista anmälningsdagen är 30.4.I anmälan behöver vi veta: Barnets namn, ålder, adress, allergier, namn och telefonnummer till vårnadshavare.

Tag kontakt

barnledare
Hangö svenska församling
040 645 6588 (pastorskansli)