bild på husen på Ramsdal. Skog runtomkring
Ramsdal lägergård

Sommarläger 2023 för barn i åk 1-3. Plats: Ramsdal i Öby. Tid: 8-9.8. Pris: 30 euro (inkluderar skjuts, kost och logi). Lägret hålls tillsammans med Ekenänsnejdens svenska församling. Mera info fås av Maami, Marlen Talus.

 

Sommarläger 2023 för barn i åk 4-6. Plats: Ramsdal i Öby. Tid: 9-11.8. Pris: 45 euro (inkluderar skjuts, kost och logi). Lägret hålls tillsammans med Ekenänsnejdens svenska församling. Mera info fås av Maami, Marlen Talus.

Tag kontakt

barnledare
Hangö svenska församling
040 645 6588 (pastorskansli)