Pastorskansliet  och ekonomikontoret Hangö kyrkliga samfällighet

Öppet alla vardagar kl. 9-12. Telefontid också kl. 13-15.30.

Tag kontakt

Hangö svenska församling
Parkgatan 7
10900 Hangö

Genom pastorskansliet beställs bl.a. kyrkliga förrättningar (dop, vigsel och begravning), intyg och släktforskningsuppgifter

Hangö kyrkliga samfällighet
Parkgatan 7
10900 Hangö

Ekonomikontoret sköter begravningsplatser, fastigheter, urnebisättning och ekonomi,

Marita Böckerman

T.f. diakoniarbetare

Hangö svenska församling
040-645 6588

Parkgatan 7
10900 Hangö


« Tillbaka